Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden – Ondernemers ABC

Identiteit van de ondernemer

Eenmanszaak

Ondernemers ABC
Leonie Schuurman
te Groningen, Akkerstraat 20
Bereikbaar via: hallo@ondernemersabc.nl
KvK-nummer: 80996892
Btw-identificatienummer: NL861882374B01

0. Beknopt

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (schriftelijk of via de e-mail) tussen Ondernemers ABC en de opdrachtgever.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Fotoshoot

 • Foto’s worden afgeleverd tussen de 1-2 weken na de fotoshoot, mits de factuur betaald is. 
 • De nabewerking van de foto’s worden enkel en alleen gedaan door Leonie Schuurman
 • Ook op verzoek worden de fotos niet onbewerkt verstrekt. 
 • Foto’s mogen alleen inclusief logo of tag gebruikt worden voor social media.
 • Bij het afnemen van de fotoshoot geeft U automatisch toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor social media en website. 

Website bouwen

 • Aan de hand van een offerte wordt de opdracht bepaald, termijn vastgesteld en de prijs afgesproken 
 • Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien de oplevering van de website namens het Ondernemers ABC afhangt van feedback of input van de klant, is het Ondernemers ABC nooit aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Het Ondernemers ABC  is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

1. Algemene zaken 

 De foto’s die op de website van het Ondernemers ABC staan, mogen alleen gebruikt worden door de eigenaresse, Leonie Schuurman

Als bezoeker kunt u deze foto’s bekijken, maar hebt u geen toestemming om deze foto, op welke wijze dan ook, te gebruiken.

 • De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen Ondernemers ABC en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening, die bestaat uit het geven van coaching en bedrijfsmatige adviezen.
 • Gedurende de overeenkomst heeft het Ondernemers ABC  het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • Leonie Schuurman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade bij een reportage op locatie of in de studio.
 • Wanneer er een minder aantal foto’s genomen kunnen worden door onvoorziene omstandigheden, zoals weersomstandigheden, niet opvolgen van (kleding) instructies etc, zoeken wij gezamenlijk naar een passende oplossing. Het volledige bedrag van de reportage dient wel voldaan te worden.
 • Het is niet mogelijk om na een half jaar de foto’s nog weer op te vragen, de foto’s blijven namelijk maximaal een half jaar in het archief van Ondernemers ABC.. Zorg daarom zelf voor een goede back-up.
 • Mocht u tijdens de fotoshoot ergens ontevreden over zijn, gelieve dit direct tegen Leonie Schuurman te zeggen. Klachten die achteraf worden gemeld worden als ongegrond beschouwd.
 • Bookt u een fotoshoot bij het Ondernemers ABC, ofwel bij Leonie SChuurman dan gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • Graag alleen in overleg de fotoshoot vastleggen met eigen telefoon of camera. 

2. Tarieven en betalingen

 • Alle aanbiedingen en offertes van het Ondernemers ABC zijn vrijblijvend.
 • Fouten of onjuistheden in  offertes, e-mailberichten, op de website  en overeenkomsten binden het Ondernemers ABC niet. 
 • Foto’s worden afgeleverd tussen de 1-2 weken na de fotoshoot, mits de factuur betaald is. 
 • De koopprijs luidt in euro’s (€) exclusief BTW
 • Bij de gestelde prijzen is inclusief reiskosten tot 50 KM enkele reis vanaf Groningen. Meer KM worden gerekend met 0,30 cent per kilometer. 
 • Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend mits er een duidelijk akkoord is tussen beide partijen.

3. Annulering

 • Een annulering kan alleen via telefonisch contact doorgegeven worden. Deze zijn kosteloos mits ze binnen 72 uur voorafgaande de fotoshoot. 
 • Annuleren na een definitieve reservering is alleen toegestaan door middel van een geldige reden. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn onder anderen: ziekte, overlijden van naasten, familie.
 • Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  – 72 tot 48 uur van te voren wordt er 30% in rekening gebracht.
 • – 24 uur van te voren wordt er 50% in rekening gebracht.
  – Minder dan 24 uur voor de fotoshoot wordt er 100% in rekening gebracht.
 • Het kan voorkomen dat Leonie Schuurman zelf een reportage moet afzeggen/annuleren ivm ziekte of andere reden. Dit gaat altijd in goed overleg. 

4. Auteursrechten van de foto’s

 • De auteursrechten van de foto’s ligt ten allen tijden bij Leonie Schuurman. 
 • Bij het afnemen van de fotoshoot geeft U automatisch toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor social media en website. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien u liever niet wil dat de foto’s/specifieke foto’s worden gebruikt voor deze doeleinden dien je dit bij de reservering aan te geven.
 • Wij zouden het zeer waarderen als u bij het plaatsen van de foto’s op social media of op uw website het Ondernemers ABC vermeldt. 

5. website bouwen 

 • Offertes van het Ondernemers ABC aangaande het bouwen van een website zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, dan is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • De offerte is vrijblijvend. 
 • Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien de oplevering van de website namens het Ondernemers ABC afhangt van feedback of input van de klant, is het Ondernemers ABC nooit aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Het Ondernemers ABC  is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
 • Het aanbod en/of offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. 
 • Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft het Ondernemers ABC het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 • alle gecommuniceerde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw;